Αρθροσκόπηση Αγκώνα

Κατά την αρθροσκόπηση εισάγουμε μιαμικρή κάμερα (αρθροσκόπιο) στην άρ-θρωση, μέσω μιας μικρής τομής (5 έως7 mm). Η κάμερα είναι συνδεδεμένη μεμια συσκευή καταγραφής (DVD). Χρησι-μοποιώντας το αρθροσκόπιο ελέγχεταιτο εσωτερικό της άρθρωσης (Διαγνωστι-κή Αρθροσκόπηση), η κατάσταση τουχόνδρου, του αρθρικού υμένα και η σταθερότητα της άρθρωσης.

Δρ. Σπυρίδων Κότσαρης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός / Χειρουργική
Ώμου & Αθλητικών Κακώσεωντ.
Επιμελητής Salem - Spital Βέρνης
 

Η Αρθροσκόπηση χρησιμοποιείται για:

  • Απομάκρυνση ελεύθερων σωμάτων (διαχωριστική οστεοαρθρίτιδα ήosteochondritis)
  • Αφαίρεση ουλωδών πτυχώσεων του βλεννογόνου (plica)
  • Αρθροσκοπική χειρουργικήεπέμβαση για "Tennis elbow"
  • Αφαίρεση συμφύσεων (Συμφυσιόλυση) με σκοπό τηβελτίωση της κινητικότητας της άρθρωσης (Π.χ. αρθρίτιδα ήκατάγματα)
  • Υμενεκτομή: Αφαίρεση του φλεγμαίνοντος αρθρικού υμένα σε περιπτώσεις ρευματοειδούς αρθρίτιδας ή ενδοαρθρική φλεγμονή

 

Θεραπεία- Χειρουργική επέμβαση:

Η αρθροσκόπηση διενεργείται με γενική ή περιοχική αναισθησία. Με την περιοχική αναισθησία, μόνο το μέλος που θα γίνει η επέμβαση αναισθητοποιείται. Κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης εφαρμόζεται ίσχαιμος περίδεση, μέσω μιας φουσκωμένης περιχειρίδας, στο άνω τμήματου βραχίονα (τουρνικέ), η οποία διακόπτει την παροχή αίματος προς το αντιβράχιο. Το αρθροσκόπιο εισάγεται στην άρθρωση του αγκώνα από μικρή τομή μήκους 5-7 mm (αρθροσκοπική πόρτα). Υπό άμεση όραση, κάνουμε και άλλες 1-3 μικρές οπές ίδιου μεγέθους από τις οποίες εισάγουμε στην άρθρωση ειδικά αρθροσκοπικά εργαλεία για την διενέργεια της επέμβασης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η άρθρωση συνεχώς εκπλύνεταιμε διάλυμα φυσιολογικού ορού. Μετά το πέρας της επέμβασης αφαιρείται το αρθροσκόπιο από τον αγκώνα και ράβονται οι αρθροσκοπικές πόρτες. Το τραύμα καλύπτεται με αποστειρωμένους επιδέσμους, οι οποίοι αλλάζονται μετά 24 ώρες. Μετά την επέμβαση, δίνεται στους ασθενείς ειδικό πρωτόκολλο φυσικοθεραπείας με αναλυτικές οδηγίες για το πρόγραμμα αποκατάστασής τους. Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι συνήθως 1 ημέρα.

arthroskopisi (1).jpg

Πρόγνωση:

Τα αποτελέσματα της αρθροσκόπησης εξαρτώνται από τη φύση και την έκταση της Αρθρικής βλάβης. Δυσκαμψία λόγω ελεύθερων ενδοαρθρικών σωμάτων ή παχυμένες πτυχώσεις του βλεννογόνου (συμφύσεις) συνήθως εξαφανίζονται μετά την επέμβαση. Σε ασθενείς με επικονδυλίτιδα ("Tennis elbow") επιτυγχάνεται βελτίωση σε περίπου 95% των περιπτώσεων. Σε περιπτώσεις με περιορισμό του εύρους της κίνησης σε ποσοστό άνω του 90% των περιπτώσεων παρουσιάζεται βελτιωμένη κινητικότητα μετεγχειρητικά η οποία διατηρείται στο μεγαλύτερο ποσοστό της. Σε προχωρημένη αρθρίτιδα, χρόνια δυσκαμψία ή προηγούμενη χειρουργική επέμβαση οι πιθανότητες επιτυχίας παρουσιάζονται μειωμένες. Σε εκτεταμένες χόνδρινες βλάβες (αρθρίτιδα) οι ενοχλήσεις υποχωρούν προσωρινά μετά από την απομάκρυνση των τροποποιημένων ιστών (οστεόφυτα) και την έκπλυσητης άρθρωσης, για πόσο χρονικό διάστημα εξαρτάται από την έκταση των υφιστάμενων αλλοιώσεων. Η χόνδρινη βλάβη, ωστόσο, παραμένει και μπορεί έτσι να επανακάμψει μέρος του πόνου. Ο χόνδρος δεν μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως με χειρουργική επέμβαση. Σε μικρότερου βαθμού χόνδρινες αλλοιώσεις βλάβες χόνδρου χρειάζονται ειδικές παρεμβάσεις (Mosaic plastic, μεταμόσχευση αυτόλογων χονδροκυττάρων κ.λ.π.). Σε βακτηριακή μόλυνση θα πρέπει η αρθροσκόπηση να γίνεται το συντομότερο δυνατό και ταυτόχρονα με τη χορήγηση αντιβιοτικής θεραπείας. Σε μη-βακτηριακές φλεγμονώδεις νόσους (π.χ. ρευματοειδή αρθρίτιδα), η αντιφλεγμονώδης θεραπεία (κύρια θεραπεία) θα συνεχιστεί. 93% των ασθενών παρουσιάζουν σε μικρό χρονικό διάστημα καλά έως πολύ καλά αποτελέσματα. Μακροπρόθεσμα, μπορεί και πάλινα εμφανιστούν ενοχλήσεις, ιδίως σε ασθενείς με αρθρίτιδα. Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις, ακόμη και Αρθροπλαστική Αγκώνα δεν μπορεί να αποκλειστούν.

 

Πιθανές Επιπλοκές:

Οι συνήθεις κίνδυνοι κάθε χειρουργικής επέμβασης, όπως πιθανή απόφραξη αγγείων (θρόμβωση / εμβολή), αιμορραγία, καρδιακή / Αναπνευστική δυσλειτουργία και ανεπιθύμητες ενέργειες από την χορήγηση φαρμάκων ή αντίδραση σε υλικά παρουσιάζονται σε αρκετά μικρότερη συχνότητα στην αρθροσκοπική αντιμετώπιση. Ειδικές επιπλοκές όπως η μόλυνση, (προσωρινή) βλάβη των νεύρων, αρθρική δυσκαμψία, ή έκτοπη οστεοποίηση περιαρθρικών ασβεστώσεων είναι σπάνιες (<5%).

 

Πλεονεκτήματα μεθόδου:

  • Μικρό χειρουργικό τραύμα
  • Καλύτερη διαγνωστική προσέγγιση (εκτίμηση τηςπαθολογίας της άθρωσης υπό άμεση όραση)
  • Μικρός χρόνος νοσηλείας
  • Γρηγορότερη και καλύτερη αποκατάσταση (αποφυγή συμφύσεων, περιορισμός δυσκαμψίας)

Θα μας βρείτε:

Αττική

Πρόσβαση στην Αθηναϊκή Mediclinic

 

Μετρό 
Στάση Μέγαρο Μουσικής
Στάση Αμπελόκηποι

Δείτε αναλυτικά όλες τις μεθόδους πρόσβασης