Ενημέρωση σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Ε.ΔΔ.01)

Εισαγωγή

Για την ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ και τους εργαζομένους της, ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και η προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των ασθενών, των συνοδών των ασθενών, των επισκεπτών, των συνεργατών της και όλων των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την Κλινική, αποτελούν βασική προτεραιότητα. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Κλινική συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και τον Ν. 4624/2019 καθώς και με κάθε άλλη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετική με τα προσωπικά δεδομένα, την παροχή υπηρεσιών δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, τον Κώδικα Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας και τις Αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ. Η Κλινική λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή περιστατικών κλοπής, απώλειας και διαρροής προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα ενημέρωση είναι διαθέσιμη στα σημεία υποδοχής των ασθενών μας αλλά και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Κλινικής.

Η ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας προς εσάς, θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και θα είναι η Υπεύθυνη επεξεργασίας , έχει έδρα στην Αθήνα , στην οδό Δορυλαίου αρ. 24 με ΤΚ 11521, έχει ΑΡΜΑΕ 095173511, ανήκει στη ΔΟY ΦΑΕΕ Αθηνών και έχει λάβει αριθμό ΓΕΜΗ 4343601000.

 

1.Ποιες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;

Κατά την προσέλευσή σας στην Κλινική, στα πλαίσια της ορθής παροχής των υπηρεσιών μας, θα δημιουργήσουμε τον ατομικό φάκελο που θα συμπεριλάβει όλες τις απαραίτητες ιατρικές και μη πληροφορίες που απαιτούνται για να παρέχουμε σε εσάς υψηλού επιπέδου εξατομικευμένες υπηρεσίες υγείας, έτσι απαραίτητα θα πρέπει να μας δηλώσετε πληροφορίες σχετικά με εσάς όπως:

 • Δεδομένα Ταυτοποίησης σας όπως π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ.
 • Δεδομένα Επικοινωνίας που συλλέγουμε στο στάδιο της υποδοχής σας στην Κλινική αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της παραμονής σας όπως π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου κινητού / σταθερού / φαξ.
 • Δεδομένα Πληρωμής όπως π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές / πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες.
 • Δεδομένα Ασφάλισης, τον ασφαλιστικό σας φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Ιδιωτική Ασφάλιση), προκειμένου το Λογιστήριο Ασθενών να γνωρίζει πώς θα τιμολογηθούν οι υπηρεσίες που θα σας παρέχουμε και να σας ενημερώσουμε για το σχετικό κόστος για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας προς εσάς.
 • Δεδομένα ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων / πρώην ευαίσθητα, όπως πληροφορίες απαραίτητες για τον ατομικό ιατρικό σας φάκελο που αφορούν τη σωματική ή ψυχική υγεία σας (ΑΜΚΑ / ΕΟΠΥΥ, φυσική κατάσταση, παθολογικά / κλινικά συμπτώματα, ιατρικές εξετάσεις, προσωπικό / ή οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, αγωγή φαρμάκων, παρελθούσες νοσηλείες κλπ.) πληροφορίες εθνικότητας, κλπ.
 • Δεδομένα Διακανονισμού όπωςπ.χ. δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των οικονομικών απαιτήσεων της Κλινικής έγγραφα / δικαιολογητικά πουσχετίζονται με αυτήν.
 • Δεδομένα Περιήγησης, σε περίπτωση που επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας δύναται να καταγραφούν πληροφορίες που σχετίζονται με την επίσκεψή σας (πχ. διεύθυνση IP)Επίσης, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, δύναται να αποθηκευτούν cookies στη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, δείτε την σχετική μας ενημέρωση στην ιστοσελίδα μας.
 • Δεδομένα που συλλέγουμε κατά τη χρησιμοποίηση και υποβολή φόρμας παραπόνου η οποία υποβάλλεται ανώνυμα, όπως ονοματεπώνυμο (μόνο στην περίπτωση που το δηλώνει ο ίδιος ο παραπονούμενος διότι δεν απαιτείται) αριθμό τηλεφώνου.
 • Δεδομένα που συλλέγουμε όταν μας καλείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου.
 • Δεδομένα που συλλέγουμε από την υποβολή φόρμας επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο και αριθμό τηλεφώνου).
 • Δεδομένα που συλλέγουμε από ενδιαφερόμενους υποψήφιους να εργαστούν στην Κλινική μας (ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, πληροφορίες βιογραφικού σημειώματος).
 • Τέλος δεδομένα εικόνας συλλέγουμε κατά την είσοδό σας στo κτίριο και τους χώρους της Κλινικής μας από τη λειτουργία κλειστού κυκλώματος καμερών ασφαλείας(CCTV) για τη λειτουργία του οποίου εγκαίρως κατά την είσοδό σας στους χώρους μας ενημερώνεστε, τηρώντας απόλυτα όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλες τις πληροφορίες τις μεταχειριζόμαστε με εμπιστευτικότητα, ως απόρρητες και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να συλλέγουμε μόνο τις απαραίτητες σύμφωνα με τα ιατρικά πρότυπα και δεν θα τις επεξεργαστούμε για σκοπούς άλλους από όσους περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση.

 

2. Από ποιες πηγές συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα;
Από εσάς, με την είσοδό σας στα σημεία υποδοχής της Κλινικής για τη λήψη των ιατρικών υπηρεσιών μας, το προσωπικό της Κλινικής μας μεριμνά να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα ατομικών στοιχείων ασθενούς, σε περίπτωση αδυναμίας του ασθενούς, τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από το συνοδό του ασθενούς ή από οικείο του πρόσωπο.

Από εσάς, με τη δήλωση και συμπλήρωση εντύπων ερωτήσεων που θα συμπεριληφθούν στον ιατρικό ατομικό φάκελο σας, από ιατρικές εξετάσεις που μας προσκομίζετε, ιατρικές πράξεις, πληροφορίες που προκύπτουν από τυχόν σύμβολα που αποδίδονται για σκοπούς παροχής υπηρεσιών υγείας, γνωματεύσεις ιατρών, ιστορικά άλλων νοσηλειών σας, ακτινογραφίες και ιατρικές απεικονίσεις και εν γένει πάσης μορφής ιατρικές πληροφορίες που αφορούν τη σωματική σας υγεία παρελθούσα ή τρέχουσα.

Ειδικά τα ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που είναι κυρίως δεδομένα υγείας, η Κλινική εκτός από αυτά που εσείς οι ίδιοι της γνωστοποιείτε, μπορεί να τα συλλέξει μέσω συμβεβλημένων παρόχων υπηρεσιών υγείας (π.χ. νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, ιατρούς κλπ).

Από τους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού μας τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκούσια τα παρέχουν με σκοπό την διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων.

 1. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Η Κλινική, παρέχει υπηρεσίες δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, στις οποίες περιλαμβάνονται η διάγνωση, η θεραπεία και οι ιατρικές επισκέψεις. Στα πλαίσια αυτά τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένη και μη επεξεργασία, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Τόσο τα απλά δεδομένα όσο και τα ειδικών κατηγοριών συλλέγονται και επεξεργάζονται από το προσωπικό της Κλινικής για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας προς εσάς. Κατά συνέπεια η νομική βάση για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι η Παροχή υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό 679/2016 και το Ν. 4624/2019.
 • Τόσο τα απλά δεδομένα όσο και τα ειδικών κατηγοριών συλλέγονται και επεξεργάζονται από το προσωπικό της Κλινικής για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας σε εσάς στην περίπτωση που βρεθείτε σε κατάσταση νομικής ή σωματικής ανικανότητας και κινδυνεύει η ζωή σας για τη διαφύλαξή της. Κατά συνέπεια η νομική βάση στην περίπτωση αυτή είναι η Προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό 679/2016 και το Ν. 4624/2019 .
 • Τόσο τα απλά δεδομένα όσο και τα ειδικών κατηγοριών συλλέγονται και επεξεργάζονται από το προσωπικό της Κλινικής και χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των δαπανών της νοσηλείας σας από το φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή την ιδιωτική ασφαλιστική σας εταιρία έχοντας λάβει προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεσή σας. Στην περίπτωση αυτή η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η ρητή συγκατάθεσή σας. Ειδικότερα δίνοντας τη συγκατάθεση εξουσιοδοτείτε την Κλινική για λογαριασμό σας, να αιτηθεί από το φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο υπάγεστε (ΕΟΠΥΥ κλπ) ή την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία που είστε ασφαλισμένος/η, τη συμμετοχή του στην ιατρική σας δαπάνη. Η συγκατάθεση αυτή δίνεται για τη δική σας διευκόλυνση. Αυτονόητα, όταν δεν την παρέχετε , υπάρχει κίνδυνος να επιβαρυνθείτε το συνολικό κόστος.
 • Τόσο τα απλά δεδομένα όσο και τα ειδικών κατηγοριών που συλλέγονται και επεξεργάζονται από το προσωπικό της Κλινικής για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, θα υπόκεινται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της προάσπισης των εννόμων συμφερόντων της Κλινικής όπως η θεμελίωση, άσκηση, υπεράσπιση και υποστήριξη κάθε φύσεως νομικών αξιώσεων της Κλινικής. Κατά συνέπεια η νομική βάση επεξεργασίας στην περίπτωση αυτή είναι το έννομο συμφέρον της Κλινικής.
 • Τα απλά δεδομένα σας που υποβάλλονται μέσω αιτήσεων συνεργασίας / πρόσληψης, τα επεξεργαζόμαστε με την συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου να εργαστεί και για την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων της Κλινικής.

 

4. Πού διαβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

 • Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματά μας, στο νοσηλευτικό, ιατρικό και διοικητικό προσωπικό μας που είναι αρμόδια για την παροχή των εξατομικευμένων προς εσάς υπηρεσιών μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε την Ιατρική και Νοσηλευτική Υπηρεσία, το Γραφείο Κινήσεως, το Λογιστήριο Ασθενών, τη Νομική Υπηρεσία κλπ.
 • Τα δεδομένα σας τόσο τα απλά όσο και των ειδικών κατηγοριών θα διαβιβαστούν και θα καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, διατηρούμε συμβάσεις, για την ασφαλιστική σας κάλυψη (δηλ., Ασφαλιστικές Εταιρίες κλπ.). Στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας (ΔΠΧ ή/και τα ΕΚΔΠΧ) που εμείς θα τους τα αποστείλουμε προκειμένου να αποζημιώσουν την υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης που εμείς σας παρέχουμε, στα πλαίσια σύμβασης ασφάλισης που έχετε καταρτίσει μαζί τους.
 • Τα δεδομένα σας, τόσο τα απλά όσο και των ειδικών κατηγοριών ενδέχεται να διαβιβαστούν στο συνεργαζόμενο με την Κλινική μας Σύγχρονο Ιδιωτικό Πολυιατρείο Αλίμου Ιατρική Μονοπρόσωπη ΑΕ με εγκατάσταση και στο Μαρούσι (με εμπορικό σήμα Medifirst Αλίμου / Αμαρουσίου) που ανήκουν στον Όμιλο Achmea, στην περίπτωση που έχετε κάνει χρήση υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας φροντίδας του Πολυιατρείου για την βέλτιστη ιατρική σας αξιολόγηση και εξυπηρέτησή σας κατά την παροχή προς εσάς παράλληλων ιατρικών υπηρεσιών.
 • Τα απλά δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και να τύχουν επεξεργασίας από τη μητρική μας εταιρία «Achmea B.V.», που εδρεύει στην Ολλανδία, καθώς και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρίες του ιδίου Ομίλου Achmea, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή δεν διαβιβάζονται δεδομένα ειδικών κατηγοριών εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση.
 • Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.
 • Επίσης, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, η Κλινική ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, σε Δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες Αρχές, σε δικηγόρους, σε εποπτικές Αρχές, ενδεικτικά σε Αστυνομικά Τμήματα, στην Τροχαία, σε Εισαγγελικές Αρχές, σε ανεξάρτητες ελεγκτικές εταιρίες κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων της Κλινικής.
 • Τέλος η Κλινική στα πλαίσια παροχής των ιατρικών υπηρεσιών της προς εσάς, δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα απλά και ειδικών κατηγοριών σε τρίτους συνεργάτες της, Εξωτερικά Διαγνωστικά Κέντρα, για τη διενέργεια εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων που δεν διενεργούνται εντός της Κλινικής, όπως στο Ινστιτούτο Pasteur, σε Παθολογοανατομικά Εργαστήρια, στη Σχολή Δημόσιας Υγείας, στον ΕΟΔΥ, στη Δ/νση Υγείας της Περιφέρειας Αττικής, σε Προμηθευτές Ειδικών Ιατρικών Υλικών, σε συνεργάτες ιατρούς που παρέχουν ανεξάρτητες υπηρεσίες στην Κλινική, σε συνεργάτες Προμηθευτές συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, σε εταιρίες παροχής λογισμικού και εφαρμογών, σε εταιρείες φύλαξης και αρχειοθέτησης εντύπου υλικού.

5. Για πόσο χρόνο θα κρατάτε τα Δεδομένα μου σε αρχείο;

 • Θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή και συγκεκριμένα σύμφωνα με το Ν.3418/2005, (ΦΕΚ Α 287/28.11.2005) υποχρεούμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας για τουλάχιστον 20 χρόνια από εκάστη εισαγωγή ή επίσκεψη.
 • Επίσης θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών νομικών αξιώσεων της Κλινικής.
 • Τα δεδομένα σας που συλλέγουμε από αιτήματα πρόσληψης/συνεργασίας με την Κλινική μας θα τα κρατάμε για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
 • Τα δεδομένα καταγραφής κλειστού κυκλώματος ασφαλείας (CCTV) διατηρούνται για 15 ημέρες. Σε περίπτωση συμβάντος σε βάρος της Κλινικής, του προσωπικού της ή τρίτων επισκεπτών, οι εικόνες στις οποίες έχει καταγραφεί το συγκεκριμένο συμβάν ενδέχεται να τηρηθούν σε ξεχωριστό αρχείο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

   

6. Ποια δικαιώματα έχω σε σχέση με την επεξεργασία των Δεδομένων μου;

Έχετε τα δικαιώματα που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ, Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/679), στο Ν. 4624/2019 και συγκεκριμένα μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

(1) το δικαίωμα πρόσβασης για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους καθώς και να λάβετε αντίγραφα των δεδομένων που τηρούνται στην Κλινική μας.

(2) το δικαίωμα διόρθωσης για να ζητήσετε να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας.

(3) το δικαίωμα διαγραφής για να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον δεν επιθυμείτε πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει και να τα επεξεργάζεται η Κλινική μας ως Υπεύθυνη επεξεργασίας. Πότε μπορούμε να αρνηθούμε αιτήματα διαγραφής;Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο δικαίωμα διαγραφής δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, όταν οι πληροφορίες σαςυποβάλλονται σε επεξεργασία για συγκεκριμένους νόμιμους λόγους όπως αυτοί που περιγράφηκαν ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων της Κλινικής. Πρέπει να ενημερώσουμε άλλους παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων, σχετικά με το αίτημά σας για διαγραφή;Σε περίπτωση που το δικαίωμά σας για διαγραφή ικανοποιηθεί εφόσον έχουμε παράσχει τα προσωπικά δεδομένα που θέλετε να διαγραφούν σε τρίτους θα λάβουμε μέτρα να τους ενημερώσουμε για το αίτημα διαγραφής σας, ώστε , με τη σειρά τους, να διαγράψουν τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα αλλά ενδέχεται να μην είναι πάντα εφικτό ή μπορεί να συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια εκ μέρους της Κλινικής μας.

(4) το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας για να περιορίσετε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν διαφωνείτε με την ακρίβεια των πληροφοριών και μέχρι να επαληθευτεί η ακρίβεια των πληροφοριών ή εάν η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη για την Κλινική αλλά εσείς τα χρειάζεστε, για να εγείρετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε μια νομική αξίωση. Πότε μπορούμε να αρνηθούμε αιτήματα περιορισμού της επεξεργασίας;Πρέπει να γνωρίζετε ότι και αυτό το δικαίωμα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, όταν οι πληροφορίες σαςυποβάλλονται σε επεξεργασία για συγκεκριμένους νόμιμους λόγους όπως αυτοί που περιγράφηκαν ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων της Κλινικής. Πρέπει να ενημερώσουμε άλλους παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων σχετικά με τον περιορισμό;Στην περίπτωση που έχουμε μοιραστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτους, Θα λάβουμε μέτρα εφόσον αυτό είναι εφικτό να τους ενημερώσουμε, σχετικά με τον περιορισμό της επεξεργασίας των πληροφοριών σας, ώστε να μην συνεχίσουν να τα επεξεργάζονται.

(5) το δικαίωμα φορητότητας για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

 • Εάν έχετε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας από τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τoν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Κλινικής, αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση Λεωφόρο ΑνδρέαΣυγγρού αρ 124-126-Αθήνα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-maildpo@interamerican.gr.
 • Παρακαλείσθε να ορίζετε σαφώς στην αίτησή σας το δικαίωμα που ασκείτε σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που ζητάτε. Εάν η αίτησή σας δεν είναι σαφής, ενδέχεται να σας ζητήσουμε περαιτέρω προσωπικά δεδομένα, για διευκρινιστικούς λόγους. Για να μπορέσουμε να διευθετήσουμε το εκάστοτε αίτημά σας, μπορούμε να ζητήσουμε στοιχείο ταυτοποίησής σας όπως απόδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου και αρκετά επιπρόσθετα προσωπικά σας δεδομένα, για να μπορέσουμε να εντοπίσουμεμε ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα που ζητάτε. Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την απάντηση του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, και θα σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του ή την αιτιολογημένη χρονική παράταση της απάντησής του.
 • Εφόσον δε μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντησή στο αίτημά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε επικοινωνώντας στο Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 είτε καταθέτοντας το αίτημά σας σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε τέλος αποστέλλονταςηλεκτρονικά στο emailcontact@dpa.gr

   

7.Πως διασφαλίζετε την ασφάλεια των Δεδομένων μου;

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων επιβεβαιώνουμε με περιοδικούς ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου:

Να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ακατάλληλη χρήση.

Να διασφαλίσουμε τα συστήματα πληροφορικής μας και να περιφρουρήσουμε τις πληροφορίες

Να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να αποκαταστήσουμε τα δεδομένα σας, σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα σας είναι κατεστραμμένα ή χαμένα σε αποκατάσταση .

Ενδεικτικά μέτρα που υποστηρίζουν τόσο την φυσική αλλά και ηλεκτρονική ασφάλεια των δεδομένων που τίθενται σε επεξεργασία στην Κλινική μας είναι η φυσική παρουσία ασφάλειας στο κτίριό μας, η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης των κρίσιμων για εμάς χώρων, η εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης Πόρων, Πολιτικής Ασφάλειας και υποστηρικτικών διαδικασιών, η εγκατάσταση τείχους προστασίας (firewall), λογισμικού προστασίας από ιούς (antivirus, antimalware), η εφαρμογή συστήματος πρόληψης διαρροής δεδομένων (DLP), η χρήση ελέγχου ταυτότητας 2 παραγόντων (2 FactorAuthentication), η κατά περιπτώσεις κρυπτογράφηση και άλλα.

************************************************

*Η παρούσα Ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων επικαιροποιήθηκε το Φεβρουάριο 2020.Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να επικαιροποιήσουμε την παρούσα Ενημέρωση ανά πάσα στιγμή. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές, δημοσιεύοντας τη νέα Ενημέρωση, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Κλινικής μας και ενημερώνοντάς σας με κάθε πρόσφορο μέσο, με την πρώτη ευκαιρία, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας ενθαρρύνουμε επίσης να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα Ενημέρωση για τυχόν αλλαγές.

 

 

Cookies

Τι είναι τα cοοkies;

Είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, το κινητό σας ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, όσο βρίσκεστε μέσα στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies που χρησιμοποιεί η Αθηναϊκή Κλινική είναι τα εξής:

Απολύτως απαραίτητα cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Συνήθως ρυθμίζονται μόνο ως απόκριση σε ενέργειες που γίνονται από εσάς, που αφορούν ένα αίτημα για υπηρεσίες, όπως είναι η ρύθμιση των προτιμήσεων απορρήτου σας, η σύνδεση ή η συμπλήρωση φορμών. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας ώστε να μπλοκάρει ή να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτά τα cookies, αλλά σε αυτήν την περίπτωση ορισμένα τμήματα της τοποθεσίας μπορεί να μην λειτουργούν. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν καμία προσωπική πληροφορία.

Διάρκεια ζωής cookies

Concrete5: Όσο διαρκεί το Session του χρήστη

 

 

Θα μας βρείτε:

Αττική

Πρόσβαση στην Αθηναϊκή Mediclinic

 

Μετρό 
Στάση Μέγαρο Μουσικής
Στάση Αμπελόκηποι

Δείτε αναλυτικά όλες τις μεθόδους πρόσβασης