Πολιτική Ποιότητας

ATHINAIKI_GEN_KLINIKI_LOGO_SATB-UKAS.png

 

Όραμα της Διοίκησης και του προσωπικού της Αθηναϊκή Mediclinic είναι να καταστεί η Κλινική συνώνυμη της αξιοπιστίας και της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ένα πρότυπο ιδιωτικό Θεραπευτήριο παροχής υπηρεσιών υγείας με πιστοποιημένη τη στράτευση του στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του και στην ικανοποίηση του Έλληνα και του Διεθνή ασθενή.

 

Οι στόχοι μας στην Αθηναϊκή Mediclinic είναι:

 • Η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες, τις επιθυμίες και την ιδιωτικότητα των ασθενών.
 • Η παροχή ενός φιλικού περιβάλλοντος κατά την παραμονή των ασθενών και των συνοδών τους στο χώρο της Κλινικής.
 • Η τήρηση της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και των σχετικών κανονισμών που απορρέουν από αυτές.
 • Η παροχή υπηρεσιών οι οποίες να ακολουθούν τις τελευταίες ιατρικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της Ιατρικής.
 • Η παρακολούθηση των βασικών διεργασιών της Κλινικής μέσα από ένα πλαίσιο δεικτών και τη συνεχή επισκόπηση και επικαιροποίηση αυτών.

 

Οι επίτευξη των στόχων θα γίνει μέσα από:

 • Τη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών/ συνοδών
 • Τη συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού της Κλινικής
 • Το συνεχή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της Κλινικής
 • Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 

Η Διοίκηση και το προσωπικό στην «Αθηναϊκή Mediclinic - Γενική Κλινική» δεσμευόμαστε:

 • Την πιστή εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ 15224:2016 το οποίο χρησιμοποιείται ως βάση για την ανάπτυξη του Συστήματος Ποιότητας σε όλη τη Κλινική.
 • Για τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού μας.
 • Για το συνεχή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού μας.
 • Για τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών μας.
 • Τη διασφάλιση της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών των πελατών.
 • Την παρακολούθηση και των κλινικών διεργασιών της Κλινικής και την ενσωμάτωση τους στις διαδικασίες του Τομέα μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εγκρίσεων και εκπαιδεύσεων.
 • Τη συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, ασφάλειας και εξυπηρέτησης των ασθενών που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των 11 διαστάσεων ποιότητας όπως περιγράφονται στο ΕΝ 15224.
 1. 1. Κατάλληλη & σωστή θεραπεία (Appropriate- correct care)
 2. 2. Διαθεσιμότητα
 3. 3. Συνέχεια φροντίδας (Continuity of care)
 4. 4. Αποτελεσματικότητα (Effectiveness)
 5. 5. Αποδοτικότητα (σχέση κόστους - αποτελέσματος κλπ) (Efficiency)
 6. 6. Ισότητα μεταξύ των ασθενών (Equity)
 7. 7. Τεκμηριωμένη, βασισμένη σε πρωτόκολλα (Evidence & Knowledge based)
 8. 8. Φροντίδα εστιασμένη στις ανάγκες των ασθενών (φυσική, ψυχολογική, κοινωνική)
 9. 9. Συμμετοχή των ασθενών (Patient involvement)
 10. 10. Ασφάλεια ασθενών (Patient safety)
 11. 11. Παροχή φροντίδας στον κατάλληλο χρόνο/ με την κατάλληλη σειρά, προσβασιμότητα ασθενών (Timeliness/ accessibility)
 • Τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και εξασφάλιση των κατάλληλων εγκαταστάσεων και περιβαλλοντικών συνθηκών για την παροχή των υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς μας.
 • Για την εξασφάλιση της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και των εργαζομένων της Μονάδας μέσω της τήρησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GDPR.
 • Τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος της Κλινικής.
 • Για την παρακολούθηση και διαχείριση περιστατικών (incidents), παρ’ ολίγον συμβάντων (near misses) και ανεπιθύμητων συμβάντων (adverse events).
 • Για τον καθορισμό KPIs (Key Performance Indicators) για τη μέτρηση και παρακολούθηση των 11 διαστάσεων ποιότητας που θέτει το πρότυπο ΕΝ 15224.
 • Για τη συνεχή παρακολούθηση των λειτουργιών της Κλινικής μέσα από ένα πλαίσιο δεικτών που επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Για την αυστηρή παρακολούθηση και διαχείριση των κλινικών διεργασιών της Κλινικής, καθώς και των κλινικών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από αυτές.
 • Για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

 

Η Διοίκηση της Κλινικής δεσμεύεται στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας και για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της Κλινικής. Επίσης, δεσμεύεται στη χρήση ορθών επιστημονικών πρακτικών με στόχο την αξιοπιστία του διαγνωστικού και θεραπευτικού αποτελέσματος για τον πελάτη/ ασθενή. Η Διοίκηση της Κλινικής διασφαλίζει ότι διατηρείται η ακεραιότητα του Συστήματος Ποιότητας, όταν σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται αλλαγές σε αυτό. Ο Γενικός Διευθυντής και οι διοικητικοί υπεύθυνοι όλων των υπηρεσιών και των τμημάτων έχουν την ευθύνη της εφαρμογής στην πράξη των αρχών της Πολιτικής Ποιότητας από όλο το προσωπικό του νοσοκομείου.

Ο Υπεύθυνος Ποιότητας έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής και λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας, καθώς και όλων των θεμάτων που αφορούν στη συνεχή βελτίωση της Ποιότητας και Ανάπτυξης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όλο το προσωπικό της Κλινικής που εμπλέκεται στις διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας έχει την ευθύνη να ενημερώνεται για την τεκμηρίωση της ποιότητας και να εφαρμόζει την Πολιτική Ποιότητας και τις Διαδικασίες του Συστήματος στην εργασία του. Η Πολιτική Ποιότητας χαράσσεται από τη Γενική Διεύθυνση και ανασκοπείται περιοδικά από την Ομάδα Ποιότητας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Πιστοποιητικό ΕΝ 15224:2016

Certificate EN 15224:2016

 

 

Κλείστε online ραντεβού!

Φροντίστε άμεσα την υγεία σας! Κλείστε εύκολα ραντεβού με την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει, χωρίς καθυστερήσεις.

Online Ραντεβού

Τα Νέα μας
DXR1601_16_DiDi_C50_High_performance_room_fixed_table.jpg
Η Αθηναϊκή Mediclinic, την χρονική περίοδο 7 έως 20 Αυγούστου 2023, θα εγκαταστήσει το τελευταίας τεχνολογίας Ψηφιακό Ακτινογραφικό Σύστημα PHILIPS DigitalDiagnost C50.
apo-tis-ypodomes-ygeias-ths-interamerican-gia-thn-hmera-ths-gynaikas.jpg
Τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
IMG_0552.JPG
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

Χρήσιμα Άρθρα

MG_5530A.JPG

Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή για τον καρκίνο του προστάτη στην Αθηναϊκή Mediclinic

O καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνός μη-δερματικός καρκίνος στον άνδρα. Στις περιπτώσεις που η διάγνωση τεθεί στα αρχικά στάδια, η θεραπεία του καρκίνου του προστάτη είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. Υπάρχουν πολλές θεραπευτικές λύσεις…

Περισσότερα
pain-thumb.jpg

O οξύς μετεγχειρητικός πόνος και η αντιμετώπισή του

Αν και η έννοια του πόνου είναι γνωστή σε όλους μας εντούτοις τι σημαίνει ακριβώς είναι δύσκολο να καθοριστεί και αυτό γιατί ο πόνος αποτελεί ουσιαστικά μια προσωπική εμπειρία και όχι ένα «ερέθισμα-απάντηση» σύμπλεγμα.

Περισσότερα
agkonas.jpg

Αρθροσκόπηση Αγκώνα

Κατά την αρθροσκόπηση εισάγουμε μιαμικρή κάμερα (αρθροσκόπιο) στην άρ-θρωση, μέσω μιας μικρής τομής (5 έως7 mm). Η κάμερα είναι συνδεδεμένη μεμια συσκευή καταγραφής (DVD). Χρησι-μοποιώντας το αρθροσκόπιο ελέγχεταιτο εσωτερικό της άρθρωσης…

Περισσότερα

Θα μας βρείτε:

Αττική

Πρόσβαση στην Αθηναϊκή Mediclinic

 

Μετρό 
Στάση Μέγαρο Μουσικής
Στάση Αμπελόκηποι

Δείτε αναλυτικά όλες τις μεθόδους πρόσβασης